Bijgewerkte datum: Januari 2021

Algemene Voorwaarden

1. Verwerking van je aanmelding

Aanmelden kan je doen door het online formulier van de MBSR 8 weekse training in te vullen en te verzenden. 

Na ontvangst van het formulier neem ik contact met je op voor een intakegesprek. Pas na toezegging na een kennismakinggesprek komt het tot een definitieve overeenkomst tot deelname. Je gaat daarmee akkoord met deze voorwaarden.

Ik stuur je hierna de factuur. Om je inschrijving en deelname definitief te maken, dient het bedrag van de factuur minimaal 14 dagen voor aanvang van de training te zijn overgemaakt, onder vermelding van het factuurnummer en naam. Na ontvangst daarvan heb je definitief een plaats in de training.

2. Aanwezigheid

Je doet je uiterste best om alle trainingsdagen aanwezig te zijn in het belang van jezelf en de groep. Mocht je onverhoopt een dag missen dan kan deze dag telefonisch met mij worden nabesproken. Deze dag kan niet ingehaald worden bij andere trainingen.

Indien ik niet aanwezig kan zijn op een van de aangegeven cursusdata zal de cursus met een week worden verlengd op dezelfde dag en tijd. In uitzonderlijke gevallen kan ik ervoor kiezen een andere trainer de training te laten verzorgen.

3. Annulering

Na het definitief worden van de aanmelding geldt de volgende annuleringsregeling:
  • Je kan je inschrijving voor de training kosteloos annuleren tot één maand voor aanvang.
  • Bij annulering van vier weken tot twee weken voor begin van de training wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
  • Binnen 2 weken voor aanvangsdatum of na aanvang van de training is geen restitutie mogelijk.
Mocht de hele training worden geannuleerd, dan ontvang je daarvan bericht en wordt je op de eerstvolgende beschikbare training geplaatst. Je ontvangt een nieuwe bevestiging. Mocht je dit niet willen dan wordt een eventueel gedane betaling binnen twee weken teruggestort op jouw rekening. PLUK is niet aansprakelijk voor enige geleden schade wegens het verzetten of annuleren van de training.

4. Vertrouwelijkheid

De naar PLUK door jouw ingestuurde persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden. Ze worden niet met derden gedeeld. Tijdens de training creëren wij samen een veilige omgeving waarbij wij de lesruimte en elkaar met respect en al het besprokene vertrouwelijk behandelen.

5. Disclaimer

Deelname aan een training bij PLUK gebeurt altijd op eigen en vrijwillige basis van de deelnemer zelf. De inzet en betrokkenheid bij de training van de deelnemer is mede van invloed op het gewenste eindresultaat. PLUK kan hierdoor geen garantie geven voor het gewenste resultaat dat een deelnemer vooraf zelf heeft bepaalt.

Mensen die onder behandeling van een medisch specialist zijn (zoals een arts of psychiater) raad ik aan om voor de inschrijving van een training advies in te winnen bij deze medisch specialist om te bepalen of de timing van de training het juist moment is of überhaupt past in het behandelplan.

Een deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor manier van meedoen van oefeningen tijdens de training en mogelijke consequenties hiervan voor zijn gezondheid. Je kan PLUK niet aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van hiervan. PLUK is niet verantwoordelijk voor het effect van de mindfulnesstraining op de gezondheid van een deelnemer en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade als gevolg van hiervan.

Persoonlijke eigendommen zijn tijdens de training in beheer van de deelnemer zelf. PLUK kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen.

© Pluk. Alle rechten gereserveerd. | Algemene Voorwaarden